Stichting

De oprichting van de Stichting Outdoor Sport Promotion Maassluis is eigenlijk een logisch gevolg van de ontwikkelingen en behoefte met betrekking tot de vrije sport en recreatie in en rond de omgeving van Maassluis. Al vele jaren spelen Hans Dries en Arnold Peek daar een belangrijke rol in met onder andere het stimuleren van het Skaten en de laatste jaren samen met een team van instructeurs het lesgeven in de sport Nordic Walking. Om al die mensen die nu inmiddels al actief zijn met een vorm van vrije sportbeoefening en de mensen die er nog over denken wat meer aan sport te gaan doen ze het initiatief genomen tot oprichting van deze Stichting.
De hoofddoelstelling van deze Stichting is dan ook, het bevorderen van sportief bewegen en de vrije sportbeoefening. Het beleid is er op gericht te zorgen voor omstandigheden waarin de deelnemers hun sport kunnen beoefenen onder begeleiding, zodat iedereen zich zowel lichamelijk als geestelijk beter zal gaan voelen. Dat dit initiatief inmiddels een succes is gebleken mag duidelijk zijn gezien de uitbreiding van ons sportaanbod en het aantal deelnemers hieraan. Verder hebben we al voor zeer veel scholen uit Maassluis en omgeving leuke sport- en speldagen inclusief een survival mogen organiseren.

De activiteiten die wij op dit moment kunnen aanbieden zijn trainingen, Workshops, Clinics en evenementen op het gebied van:
• Nordic Walking
• Sportief wandelen
• Skaten
• Skiken
• Survival
• Steppen (Kickbike) (voor zowel beginners als gevorderden)
• Schaatsen ( in de winter op een natuurijsbaan van 400 meter)
• Outdoor Fitness (trimlopen)

Verder kunnen wij in goed overleg met de aanvragers zorgen voor een gevarieerd en attractief sport –en recreatieprogramma of Survival voor o.a. scholen, verenigingen en instellingen.

Uiteraard brengt het organiseren van evenementen en het verzorgen van de trainingen in boven genoemde sporten kosten met zich mee. Wij willen echter de drempel voor deelname zo laag mogelijk houden om zoveel mogelijk mensen lekker buiten sportief te laten bewegen. Daarom vragen we een relatief lage bijdrage voor deelname aan de trainingen als voor het verzorgen van sportdagen en/of survival.

De technische leiding en de verzorging van trainingen is in handen van Ab Scherpenzeel, Hans Dries, Arnold Peek en Kees Edens en anderen die op vrijwillige basis hieraan meewerken. Een team met de nodige technische bagage en ervaring om u optimaal te begeleiden in uw sportactiviteit. De kennis hiervoor is dus aanwezig, maar uiteraard hangt alles af van de belangstelling en deelname of ondersteuning van deze Stichting. Kortom, wat let u om je aan te melden als donateur en gezellig in groepsverband mee te doen of een fijn sportevenement door ons te laten verzorgen. Zijn er nog vragen of wilt u zich aanmelden als donateur, klik dan op de knop inschrijven en stuur je gegevens of vragen naar ons toe.

De Stichting Outdoor Sport Promotion Maassluis is opgericht op 19 Februari 2008 welke officieel is bekrachtigd ten overstaan van notaris Mr. A.A.P.M. Geldens uit Maasland.

De oprichters en tevens initiatiefnemers van de stichting vormen samen het bestuur en bestaat uit de volgende personen:

Hans Dries – Voorzitter

Arnold Peek – Secretaris

Trudy Quak – Penningmeester en administratie

Bij onze Stichting hebben de volgende trainers en activiteiten begeleiders zich als vrijwilliger aangesloten:

Hans Dries
Instructeur Nordic Walking, Skaten en coördinator evenementen.

Ab Scherpenzeel
Instructeur Nordic Walking, Skiken en Exerstrider.

Arnold Peek
Instructeur Nordic Walking, coördinator outdoor fitness en evenementen.

Kees Edens
Instructeur/trainer voor Survival en andere sportactiviteiten.

Trudy Quak
Begeleider activiteiten.

Leny Peek
Begeleider activiteiten.
oprichting_bestuur